An Interview with Leon Bosch

An Interview with Leon Bosch

Leon Bosch discusses the music of bassist and composer Josep Cervera, his forthcoming presentation at the ISB Convention in Rochester, and our new editions of these works.

Leon Bosch parla de la música del contrabaixista i compositor Josep Cervera, de la presentació que farà a la convenció biennal de la International Society of Bassists a New York i de les edicions d’aquestes peces realitzades per Alces Publishing /Editions Violone

Leon Bosch habla de la música del contrabajista y compositor Josep Cervera, de la presentación que realizará en la convención biennal de la International Society of Bassists en New York y de las ediciones de estas piezas realizadas por Alces Publishing /Editions Violone

Escola catalana del Contrabaix

A Catalunya Música, 15 de Maig de 2013. 22 hores, a “Notes de clàssica, hi participen en Jonathan Camps , Carles Cervera i Pere Valls. Presenten la taula rodona sobre l’Escola catalana del Contrabaix dins del Barcelona Bass Meeting.

Christoph Rahn al contrabaix i Dani Espasa al piano interpretaran algunes peces de compositors d’aquesta escola.
Disponible per al podcast de Catalunya Musica: http://www.catmusica.cat/index_cm.htm