De Pere Valls a Josep Cervera: El llegat català de Bottesini.

Joan SerinyaDe Pere Valls a Josep Cervera. El llegat català de Giovanni Bottesini.

Joan Serinyà Gou: Treball de fi de grau de l’ESMUC (Barcelona), Maig 2015

Realitza un treball de recerca i difusió d’un aspecte oblidat del passat contrabaixístic a Catalunya des de finals del segle XIX fins al primer terç del segle XX. Pere Valls, Josep Cervera i Anton Torelló, intèrprets, professors i compositors d’obres per a contrabaix que vàren beure del llegat del contrabaixista més carismàtic de tots els temps, Giovanni Bottesini.

Consulteu el treball al vincle adjunt: Serinyà-Gou-Joan-El-llegat-català-de-Bottesini

ESMUC. Escola Superior de Música de Catalunya. Centre oficial d’estudis superiors de música. Barcelona


From Pere Valls to Josep Cervera. The catalan legacy of Giovanni Bottesini

Joan Serinyà Gou: Dissertation of the ESMUC (Barcelona), May 2015

He produces a study and a research work about a forgotten in the Catalan Double Bass’ history from late XIXth century to the 30 decade of the XXth century. Pere Valls, Josep Cervera and Anton Torelló, performers, teachers and composers of double bass solo works that came directly from Giovanni Bottesini, the most charismatic double bass player ever existed.

Click here to see the dissertation: Serinyà-Gou-Joan-The-catalan-legacy-of -Bottesini

ESMUC. Escuela Superior de Música de Catalunya. Centro oficial de estudios superiores de música.Barcelona


De Pere Valls a Josep Cervera. El legado catalan de Giovanni Bottesini

Joan Serinyà Gou. Trabajo de fin de grado en el ESMUC (Barcelona). Mayo 2015

Realiza un trabajo de investivación y difusión de un aspecto olvidado del pasaso contrabajístico en Catalunya desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Pere Valls, Josep Cervera y Antón Torelló, intérpretes, profesores y compositores de obras para contrabajo que bebieron del legado del contrabajista más carismático de todos los tiempos, Giovanni Bottesini.

Consultar el trabajo en el link adjunto: Serinyà-Gou-Joan-El-legado-catalan-de-Bottesini

ESMUC.The Catalonia College of Music (Escola Superior de Música de Catalunya) is the official music school in Barcelona, Catalonia